Import maszyn rolniczych z Chin

08.03.2023
Import maszyn rolniczych z Chin Import maszyn rolniczych z Chin to temat, który z roku na rok zyskuje na popularności. Nic dziwnego, Chiny są bowiem jednym z największych producentów maszyn rolniczych na świecie i oferują szeroką gamę produktów w atrakcyjnych cenach. Import tych maszyn może przynieść wiele korzyści, ale wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Dowiedz się, jak wygląda import z Chin maszyn rolniczych oraz jakie wymagania musi spełnić importer. Zapraszamy do lektury!

Import maszyn rolniczych z Chin a Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, czyli tzw. Dyrektywa Maszynowa jest to jedna z kluczowych dyrektyw UE. Ustala ona wymagania dotyczące projektowania, produkcji i wprowadzania maszyn do obrotu na rynku europejskim. Ma więc na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników maszyn, co jest szczególnie ważne w przypadku maszyn rolniczych. Dlatego też bezpieczny import z Chin maszyn rolniczych musi obejmować spełnienie wymagań zawartych w dyrektywie maszynowej, aby maszyny te mogły być wprowadzone na rynek europejski i bezpiecznie użytkowane.

Cło na maszyny rolnicze z Chin

Czy wiesz, jakie stawki celne obowiązują w przypadku importu maszyn z Chin? Jeśli nie, możesz to bardzo łatwo sprawdzić za pośrednictwem systemów ISZTAR lub TARIC. Pierwszy z nich obowiązuje w Polsce, zaś drugi przeznaczony jest dla wszystkich państw członkowskich UE. Poniżej znajdziesz kilka przykładowych pozycji na sprzęt rolniczy z Chin z systemu ISZTAR, wraz z ich stawkami celnymi oraz kodami nomenklatury:
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych – 1,7% – 8437 10 00 00
 • Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt – 1,7% – 8436 10 00 00
 • Dojarki mechaniczne – 0% – 8434 10 00 00
 • Glebogryzarki – 0% – 8432 29 50 00
 • Kombajny zbożowe – 0% – 8433 51 00 00
 • Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane – 0% – 8433 53 10 00
 • Ogławiacze buraków i kombajny buraczane – 0% – 8433 53 30 00
 • Pługi – 0% – 8432 10 00 00
 • Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające – 0% – 8433 40 00 00
 • Rozsiewacze nawozów – 0% – 8432 42 00 00
 • Siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowej – 0% – 8432 31 00 00
 • Spulchniarki i kultywatory – 0% – 8432 29 10 00
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych – 0% – 8433 60 00 00
 • Urządzenia mleczarskie – 0% – 8434 20 00 00

banner cta

Import maszyny rolnicze – deklaracja zgodności i oznaczenie CE

To, o czym jeszcze warto wspomnieć w kontekście importu maszyn rolniczych z Chin oraz Dyrektywy Maszynowej to deklaracja zgodności oraz oznaczenie CE. Otóż owa Dyrektywa zobowiązuje importera do udostępnienia dokumentacji technicznej, dostarczenia instrukcji maszyny oraz do oznaczenia maszyn rolniczych znakiem CE. By jednak nanieść taki znak na maszynę lub sprzęt rolniczy z Chin, konieczne jest przeprowadzenie konkretnych badań. Ich wyniki przedstawiane są w dokumencie test reports (raport z badań), który upoważnia jednostkę notyfikowaną do wystawienia certyfikatu zgodności CE. Wówczas importer maszyn rolniczych z Chin sporządza deklarację zgodności i nanosi na maszynę znak CE.

Sprzęt rolniczy z Chin – wymagane tabliczki znamionowe

Dyrektywa Maszynowa mówi również o tym, że każda maszyna rolnicza z Chin i nie tylko musi posiadać własną tabliczkę znamionową, która jest umieszczana bezpośrednio na niej. Zawiera ona takie informacje jak m.in. oznakowanie CE, nazwa i dane producenta, model maszyny i jej numer seryjny, rok produkcji itd. Warto dodać, że wymaganie dotyczące posiadania tabliczki znamionowej dotyczy nie tylko maszyn rolniczych, ale również maszyn przemysłowych czy maszyn budowlanych z Chin.