Maszyna do rozdrabniania złomu

Import maszyny do rozdrabniania złomu- z lekcją dla samodzielnych importerów

To zlecenie przyjęliśmy na prośbę kolegi. Przejęliśmy je- było na etapie odbioru z produkcji.
Wartość maszyny to około 90 tys. USD, nasz Klient wpłacił 30% zaliczki i dostał cenną lekcję.
Przeprowadziliśmy quality control po produkcji. Stan faktyczny rozmijał się z ustaleniami dokonanymi na początkowym etapie zlecenia.
Maszyna była wykonana niechlujnie, ze słabszym silnikiem i innymi parametrami, niż założone.
Po inspekcji po produkcyjnej przedstawiliśmy Kliwntowi raport. Oczywiście nie zaakceptował odbioru. I tu zaczęły się schody.
Dostawca nie był nastawiony na współpracę. Ani nie zamierzał oddać zaliczki, ani wyprodukować maszyny od nowa.
Zlecenie złożone, ciągnące się tematy. Z naszej strony zajął się tym nasz chińskojęzyczny zespół na miejscu w Kantonie, który ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z dostawcami- trafiają do nas co jakiś czas takie smaczki. Finalnie udało się doprowadzić do realizacji umowy zgodnie z ustaleniami.
Przeprowadziliśmy ponownie inspekcję po produkcji- tym razem maszyna została zaakceptowana przez Klienta. W związku z komplikacjami, byliśmy również na załadunku. Zawsze tak robimy, gdy występują takiego rodzaju perturbacje ze strony fabryki.
Finalnie zajęliśmy się transportem do Polski oraz odprawą, a Klient przejął transport od portu.
To jest cenna lekcja dla samodzielnych importerów i potwierdza jak ważnym elementem w imporcie jest dobór odpowiedniego wykonawcy oraz działania minimalizujące ryzyka. Mamy je wszystkie przepracowane!

Napisz do nas

Napisz